Huurdersvereniging Woonvallei
in uw belang!

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn in 1995 ontstaan als de toenmalige Huurdersvereniging Maasvallei.
Nadat wij in 2001 zijn verhuisd naar onze huidige locatie hebben wij onze naam veranderd in
Huurdersvereniging Woonvallei, om onze onafhankelijkheid te tonen.
Op dit moment hebben wij ruim 650 leden, verdeeld over Maastricht.

 

WAT DOEN WIJ?

Wij, als Huurdersvereniging Woonvallei, behartigen de belangen van de huurders van 
Woningstichting Maasvallei.
Wij zorgen ervoor, dat de huurders niet in de knel komen.
Daarom hebben wij uw steun nodig. Hoe meer leden wij hebben, des te sterker staan wij tegenover Maasvallei!

 

EIGEN INFO

Wij hopen als huurdersvereniging dat er in meer complexen een BOC wordt opgericht.
Hiermee kunt u zich inzetten voor uw complex en/of buurt.

Aanmelden / inlichtingen hierover kunt u krijgen van Mevr. I. Hanssen en Mevr. H. Berg.

U ziet onze uitgave van het 'Woonvalleike' voor de zomer verschijnen.

Het bestuur van Huurdersvereniging Woonvallei.