© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN HV WOONVALLEI ©

 Redactie: P. Palmaerts / C. Coerse

Huurdersconferentie 2016 te Heer Maastricht

Er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente over betaalbaarheid, haalbaarheid, kwaliteit, woonruimteverdeling en wonen en zorg in Maastricht.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een rapport, de zogenaamde Prestatieafspraken 2017. Dit rapport zal eind dit jaar getekend moeten worden door alle drie de partijen: corporaties, verenigingen en gemeente. Voordat het echter zover is, worden de buurten met veel sociale woningen nog geïnformeerd doormiddel van Buurtbijeenkomsten. In de maand oktober worden de huurders hiervoor uitgenodigd door de gemeente.

De drie huurdersverenigingen, Servaassleutel, Woonbelang en Woonvallei willen hun eigen leden echter uitnodigen voor een Huurdersconferentie op zaterdag 19 november a.s. in het Gemeenschapshuis Aen de Wan in Heer. In deze conferentie zullen de huurdersverenigingen uitvoerig ingaan op de consequenties van de Prestatieafspraken voor de huurders. En dan met name voor huurders die nu te duur huren, geen vervangende woning kunnen vinden of wiens woning aangepast moet worden doordat men gehandicapt is of moeilijker ter been is. Ook het punt van renovatie van de eigen woning met gevolgen voor de leefbaarheid is een gesprekspunt.

De organisatie heeft een interessant programma samengesteld met boeiende sprekers, interviews, infostands en er zal een digitale enquête worden, die meteen becommentarieerd kan worden.

Inhoud Huurdersconferentie over de prestatieafspraken Klik hier


Het bestuur van HV Woonvallei

okt2016.html

Digitaal Woonvalleike


KLIK HIER