Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Tijdelijke wet huurverlaging

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, dit jaar is alles anders.
Dit jaar geen huurverhoging voor huurders van sociale huurwoningen, in sommige gevallen hebben ze zelfs recht op huurverlaging. 
U heeft recht op verlaging als u een laag inkomen hebt en een hoge huur.

Hiervoor moet u wel zelf een verzoek indienen bij Maasvallei.

De Woonbond heeft een gratis modelbrief  ‘Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021’ op de website www.woonbond.nl beschikbaar. 
Hieronder kunt u lezen of u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt.


Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging 2021

Samenstelling                                  Inkomen                              Kale huur
Huishouden                                      lager dan...                          hoger dan...

1 persoon 

€ 23.725,--

€ 633,25

1 persoon met AOW

€ 23.650,--

€ 633,25

2 personen

€ 32.200,--

€ 633,25

2 personen, 1 minstens AOW

€ 32.075,--

€ 633,25

3 of meer personen, geen AOW

€ 32.200,--

€ 678,66

3 of meer personen, minstens 1 AOW

€ 32.075,--

€ 678,66


In een brief aan de Tweede Kamer over de Woonbegroting 2022 pleit de Woonbond ervoor om ook in 2022 de huren te bevriezen in plaats van te verhogen.

Ook verzoeken zij de Kamer om de tijdelijke wet huurverlaging permanent te regelen in een wet.

Wij houden u uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.


 

  


Aanmeld / Afspraak / Vragenformulier