Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

De Huurcommissie

De Huurcommissie is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor contact met de Huurcommissie, klik hier.


Postadres

De Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  's-Gravenhage


BOC's (Bewoners Overleg Commissies)

Deze commissies overleggen geregeld met het bestuur van HV Woonvallei over algemene zaken.
Daarnaast spreekt een BOC rechtstreeks met verhuurder Maasvallei over zaken als beheer en leefbaarheid in de buurt, de wijk, de plaats of het complex waar de betreffende BOC actief is.


Sociaal Plan Woningstichting Maasvallei

In overleg met de huurdersvereniging heeft Maasvallei een sociaal plan opgesteld. Dit plan geldt voor alle huurders die noodzakelijkerwijs een verandering in hun woonsituatie moeten ondergaan als gevolg van woningverbetering of sloop in de buurt of complex.
Het sociaal plan ligt ter inzage in het kantoor van HV Woonvallei te Maastricht.
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met een bestuurslid voor een deskundige uitleg.


Klachten over uw woning of Maasvallei

Als u een of meer klachten heeft over gebreken, mankementen of storingen in uw woning moet u hiervoor in eerste instantie Maasvallei Maastricht benaderen. Klik op onderstaande link voor de melding technische klachten, info@maasvallei.nl

Heeft u een klacht over de afhandeling van uw probleem door Maasvallei, u komt er met Maasvallei niet uit of het duurt allemaal erg lang dan kunt u hierover bij ons terecht. Ga naar ons vragenformulier en beschrijf uw probleem.
Bellen kan ook, 043 - 363 13 11

Woonvallei Vragenformulier

Klachtencommissie Qwestie, voor meer informatie omtrent klachten.


Klachtenover HV Woonvallei

HV Woonvallei doet er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Mocht u toch een klacht hebben, laat het ons dan weten.

U kunt dat op deze website doen via het vragenformulier.
Natuurlijk kunt u ons ook direct spreken, per telefoon of persooonlijk.
Kijk voor telefoonnummers en adressen op onze contactgegevens.Aanmeld / Afspraak / Vragenformulier