Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

BESTUURSAGENDA


Juni 2024

3

Gemeente Maastricht 

Prioritaire wijken 

3

Gemeente Maastricht 

Kennismakingssessie 

4

Vista College 

Koffiemoment Scharn 

5

Amyerhoof 

Ledenvergadering 

6

Kantoor Maasvallei

Bestuurlijk Overleg 

10 

Kantoor Woonvallei 

Algemeen bestuur 

12

Kantoor Woonvallei 

Overleg Huurdersverenigingen 

12

Gemeente Maastricht 

Woonruimteverdeling 

25

Gemeente Gulpen 

AOWW Gulpen-Wittem 

25

Gemeente Maastricht 

AOWW