Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

BESTUURSAGENDA

Maart

1

Kantoor Woonpunt      

Overleg Woonruimteverdeling              

2

Kantoor Woonvallei 

Overleg Duurzaamheid

6

Kantoor Woonvallei

Overleg projecten

8

Kantoor Woonvallei

Urgentieregeling

9

Gemeente Maastricht

Aanpak energiearmoede

16

Kantoor Maasvallei

Bestuurlijk Overleg

16

Kantoor Maasvallei

Werkgroep betaalbaarheid

20

Kantoor Woonvallei

Overleg lid RvC

23

Gemeente Maastricht

Werkgroep urgentie

27

Gemeente Maastricht

AOWW

30

Kantoor Maasvallei

Overleg wijkcoördinatoren