Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!


BOC's (Bewoners Overleg Commissies)

Deze commissies overleggen geregeld met het bestuur van HV Woonvallei over algemene zaken.
Daarnaast spreekt een BOC rechtstreeks met verhuurder woningcorporatie Maasvallei over zaken als beheer en leefbaarheid in de buurt, de wijk, de plaats of het complex waar de betreffende BOC actief is.


Sociaal Plan Woningstichting Maasvallei

In overleg met de huurdersvereniging heeft Maasvallei een sociaal plan opgesteld.
Dit plan geldt voor alle huurders die noodzakelijkerwijs een verandering in hun woonsituatie moeten ondergaan als gevolg van woningverbetering of sloop in de buurt of complex.

Het sociaal plan ligt ter inzage in het kantoor van HV Woonvallei te Maastricht.
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met een bestuurslid voor een deskundige uitleg.