Huurdersvereniging Woonvallei 
in uw belang!

Sociaal Leenfonds

In Maastricht is speciaal voor huishoudens met een kleine schuld een laagdrempelig sociaal leenfonds opgericht. Belangstellenden kunnen vanaf nu op werkdagen voor meer informatie bellen naar 06-22 15 16 40.
Maximale schuld € 2.500,-
Om een grotere schuld te voorkomen, kunnen Maastrichtse huishoudens die een maximale schuld hebben van € 2.500,- een beroep doen op het sociaal leenfonds.
Lening zonder rente
Huishoudens die tijdelijk niet in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien, betalen het geleende bedrag zonder rente terug binnen maximaal 3 jaar. Als deelname aan het sociaal leenfonds niet mogelijk is, wordt gezocht naar een andere oplossing.
Initiatiefnemers
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft dit initiatief mogelijk gemaakt in samenwerking met de lokale fondsen Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof, Sint Clemens Stichting, Stichting Cura I en II, Stichting Pro Infantibus en Stichting Lambert van Middelhoven.

                                                                                   

 BOC's (Bewoners Overleg Commissies)

Deze commissies overleggen geregeld met het bestuur van HV Woonvallei over algemene zaken.
Daarnaast spreekt een BOC rechtstreeks met verhuurder woningcorporatie Maasvallei over zaken als beheer en leefbaarheid in de buurt, de wijk, de plaats of het complex waar de betreffende BOC actief is.

Sociaal Plan Woningstichting Maasvallei

In overleg met de huurdersvereniging heeft Maasvallei een sociaal plan opgesteld.
Dit plan geldt voor alle huurders die noodzakelijkerwijs een verandering in hun woonsituatie moeten ondergaan als gevolg van woningverbetering of sloop in de buurt of complex.

Het sociaal plan ligt ter inzage in het kantoor van HV Woonvallei te Maastricht.
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met een bestuurslid voor een deskundige uitleg.